Horní Lištná - Zamarski
Zpět na hlavní stránku
  Foto | Mapa | Profil tratě |
 Autor: Václav a Ondřej Husovi  Celkem km: 60  Datum:  11.9.2004

   Horní Lištná – Zamarski – Wlk.Konczice – Cieszyn – Třinec

    Prázdniny skončily, blíží se podzim a teplých slunečných dnů ubývá. My jsme se jednoho takového dne vypravili knašim polským sousedům.
Několikrát jsme už v Polsku na kole byli, takže naše cesta měla probíhat hladce. Ze začátku tomu tak bylo. Bez problémů jsme projeli přes hraniční přechod v Horní Lištné. Poté, co jsme odbočili (asi po 2 km) u zámku do leva na Dziengielow po zelené, jsme trochu bloudili, ale brzy jsme našli správnou cestu.
Po 7 km jsme se napojili na hlavní cestu Skoczow Cieszyn. Kolem silnice probíhaly stavební práce a tak se nám značení ztratilo. Takže to pro nás byly další kilometry navíc. Správný směr nám nakonec ukázal místní usedlík. V obci Zamarski jsme posvačili, pořídili foto dřevěného kostelíka sv.Rocha z r. 1731. Další cesta vedla přes Haźlach a Konczyce Wlk. Po prohlídce ještě jednoho dřevěného kostelíka sv.Archanděla Michala z r. 1777 jsme pokračovali po modré cyklotrase. Asi po dvou km se nám však značení opět ztratilo a my jsme bezradně jezdili sem a tam, ale stezku ne a ne najít! V Polsku jsme se s tím už nejednou setkali. Myslím, že cykloznačení u nás je v mnohem lepší organizaci.
Výlet jsme dokončili po hl. silnici do Cieszyna, pak přes Český Těšín do Třince.


nahoru ▲

Počet přístupů: